Witamy na oficjalnej stronie Stowarzyszenia BHP w Łodzi

Jesteśmy najstarszym w Polsce Stowarzyszeniem Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, które powstało we wrześniu 1992 roku w Łodzi. Rok 2022 był rokiem jubileuszowym 30-lecia powstania Stowarzyszenia. W działalności realizujemy zadania określone w statucie. Organizujemy kwartalne zebrania dla członków, które stanowią forum do wymiany poglądów oraz aktualizowania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi poprzez szkolenia, organizację konferencji, sympozjów itp. Stowarzyszenie wydaje kwartalnik Biuletyn „W służbie bhp”.

Aktualności

Spotkanie przedstawicieli SPSBHP i SFSIP

8 lipca 2024 r. w Bełchatowie odbyło się spotkanię przedstawicieli Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP w Łodzi oraz Stowarzyszenia Forum Społeczna Inspekcja Pracy.
Stowarzyszenie PSBHP reprezentowali:
Barbara Skorupa – Prezes Zarządu,
Karolina Suligorska – Członek Zarządu,
Mariusz Kubiak – Członek Zarządu ds. szkoleń.
Stowarzyszenie FSIP reprezentował:
Marian Kowalski – Prezes Zarządu.

Podczas spotkania rozmawiano o współpracy pomiędzy stowarzyszeniami, szczególnie
w aspekcie III Ogólnopolskie Forum SIP , które odbędzie się już jesienią.
Ustalano także ramy porozumienia o stałej współpracy, które ma zostać podpisane w najbliższej przyszłości.

Spotkanie SPSBHP i SFSIP Spotkanie SPSBHP i SFSIP

WSPÓŁPRACA STOWARZYSZENIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W ŁODZI Z INSTYTUTEM MEDYCYNY PRACY IM. PROF. J. NOFERA W RAMACH PROJEKTU “ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO POPRZEZ ELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ PSYCHOSPOŁECZNYCH W MIEJSCU PRACY” (AKRONIM „MENTAL HEALTH MATTERS”)

Nowy Skład zarządu SPSBHP - kadencja na lata 2023-2027

Zarząd

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes

G. Barbara Skorupa

696-005-059

Wiceprezes ds. finansowych

Ewa Przygodzka

606-201-285

Członek Zarządu ds. szkoleń

Mariusz Kubiak

607-036-356

Sekretarz

Magdalena Żytkiewicz

604-195-362

Członek Zarządu

Karolina Suligorska

500-112-154

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca

Magdalena Miśta

606-120-484

Członek

Piotr Korcewicz

504-184-813

Członek

Andrzej Koza

691-707-650

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia

Jeżeli jesteś Pracownikiem Służby BHP, interesuje Ciebie problematyka BHP, chcesz poznać ludzi z branży przyłącz się do nas. Wystarczy wypełnić Deklarację Członkowską i przekazać ją Członkowi Zarządu!

Stowarzyszenie współpracuje z PIP, PIS, IMP, UDT w Łodzi, innymi organizacjami oraz pracodawcami.

Statut stowarzyszenia

© 2018 - 2023 Stowarzyszenie Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi

Strona stworzona przez Jakuba Żytkiewicza dla SPSBHP w Łodzi